वाट  

Posted by यशोधरा in

मला आवडते वाट वळणाची
दाट झाडीची नागमोडीची
ही अलिकडची,नदीच्या थडीची
मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची
सरघसरणीची पायफसणीची
लवणावरची पानबसणीची
मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची
अशी भुलकावणीची हुलकावणीची
निसर्गवेळूच्या* भर रानीची
मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची
जरा अडचणीची चढउतरणीची
घाटमाथ्याची ती पलीकडची
मला आवडते वाट वळणाची

मला आवडते वाट वळणाची
इथची तिथची कधी कुणीकडची
क्षितीजीकडची पुढची पुढची
मला आवडते वाट वळणाची

- अनिल

निसर्गवेळूच्या* - कवितेत हाच शब्द आहे का, ह्याबद्दल जरा शंका आहे, तरी माहित असल्यास जरुर सांगा ही विनंती. धन्यवाद.

अंतरिक्ष फिरलो पण..  

Posted by यशोधरा in

अंतरिक्ष फिरलो, पण
गेली न उदासी
गेली न उदासी!

लागले न हाताला
काही अविनाशी
काही अविनाशी!

क्षितीज तुझ्या चरणांचे
दिसते रे दूर
दिसते रे दूर!

घेऊन मी चालू कसा
भरलेला ऊर
भरलेला ऊर!

जरी वाटे जड कळाले
तळ कळला नाही
तळ कळला नाही!

जड म्हणते "माझा तू"
क्षितिज म्हणे, "नाही"
क्षितिज म्हणे, "नाही!"

अंतरिक्ष फिरलो, पण
गेली न उदासी
गेली न उदासी!

- म. म. देशपांडे

तळ्याकाठी  

Posted by यशोधरा in

अशा एखाद्या तळ्याच्या काठी बसून राहावे, मला वाटते
जिथे शांतता स्वतःच निवारा शोधीत थकून आली असते

जळाआतला हिरवा गाळ निळ्याशी मिळून असतो काही
गळून पडत असताना पान मुळी सळसळ करीत नाही

सावल्यांना भरवीत कापरे जलवलये उठवून देत
उगीच उसळी मारुन मासळी, मधूनच वर नसते येत

पंख वाळवीत बदकांचा थवा वाळूत विसावा घेत असतो
दूर कोपर्‍यात एक बगळा ध्यानभंग होऊ देत नसतो

हृदयावरची विचारांची धूळ हळूहळू जिथे निवळत जाते,
अशा एखाद्या तळ्याच्या काठी बसून राहावे, मला वाटते!

-अनिल

डोळा वाटुली संपेना..  

Posted by यशोधरा in

इथे रंगली पंगत
मिटक्यांची, भुरक्यांची;
साधासुधा माझा हात
बाळजीभ अमृताची;

इथे चालला अभ्यास
इथे झाली भातुकली
गोष्टी, गाणी नि मस्करी
खोली भरुन राहिली;

इथे घडले पतंग
इथे फिरला भोवरा
इथे हदगा मांडला
इथे खुडला मोगरा;

खेळा-शाळेच्या मागून
दूर दूर दिसाकाठी
सांजावता दारामध्ये
कमरेला घट्ट मिठी

दिसामाशी वाढताना
घर झाले हे लहान
पालवीत पंख नवे
गेली याच दारातून

सांज टळली, तरीही
दार लावावे वाटे ना
वळेल का कुणी मागे?'
डोळा वाटुली संपेना...

संपावया हवी वाट
लावायला हवा दिवा
पोटासाठी मुकाट्याने
हवा टाकायला तवा!

- इंदिरा संत