डोळा वाटुली संपेना..  

Posted by यशोधरा in

इथे रंगली पंगत
मिटक्यांची, भुरक्यांची;
साधासुधा माझा हात
बाळजीभ अमृताची;

इथे चालला अभ्यास
इथे झाली भातुकली
गोष्टी, गाणी नि मस्करी
खोली भरुन राहिली;

इथे घडले पतंग
इथे फिरला भोवरा
इथे हदगा मांडला
इथे खुडला मोगरा;

खेळा-शाळेच्या मागून
दूर दूर दिसाकाठी
सांजावता दारामध्ये
कमरेला घट्ट मिठी

दिसामाशी वाढताना
घर झाले हे लहान
पालवीत पंख नवे
गेली याच दारातून

सांज टळली, तरीही
दार लावावे वाटे ना
वळेल का कुणी मागे?'
डोळा वाटुली संपेना...

संपावया हवी वाट
लावायला हवा दिवा
पोटासाठी मुकाट्याने
हवा टाकायला तवा!

- इंदिरा संत

This entry was posted on रविवार, ७ जून, २००९ at रविवार, जून ०७, २००९ and is filed under . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

1 comments

संपावया हवी वाट
लावायला हवा दिवा
पोटासाठी मुकाट्याने
हवा टाकायला तवा!

जीवनाचे नेमके सत्य. धन्यवाद, यशोधरा. इतकी सुंदर इंदिरा संताची कविता भेटीस आणलीस.

९ जून, २००९ रोजी ७:३५ म.पू.

टिप्पणी पोस्ट करा